Újabb állami támogatású inkubátorok indulhatnak Budapesten

Új felhívással egészül ki a startup vállalkozások építését ösztönző környezet megerősítését célzó „Innovációs ökoszisztéma” pályázati program. Az új felhívásnak köszönhetően a központi régióban is indulhatnak új inkubátorok: 3-5 darab kaphat támogatást.

A Közép-Magyarország régió számára is megnyílik a startup vállalkozások alapítását, mentorálását és képzését ösztönző környezet megerősítését célzó „Innovációs ökoszisztéma” pályázati program.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,5 milliárd forint, pályázó inkubátoronként minimum 300 millió Ft, maximum 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Az inkubátor által elnyert támogatás legfeljebb 20%-a számolható el az inkubátor közvetlen működési költségeire, legalább 80%-a pedig a startupoknak kötelezően továbbutalandó támogatás.

A startupok számára a most meghirdetett pályázaton sikeresen szereplő inkubátorok írnak majd ki pályázatot, az üzleti alapon megítélt támogatást pedig közvetlenül az inkubátoroktól hívhatják majd le a vállalkozások. Az inkubátorok maguk döntenek a startup projektek kiválasztásáról és indokoltság szerint különböző mértékű finanszírozásáról. A pályázó vállalkozásoknak rendelkezniük kell az igényelt teljes támogatási összeg legalább 20%-ának megfelelő összegű saját tőkével.

A 2015 decemberében uniós forrásból 5 milliárd forintos keretösszeggel megnyílt „Innovációs ökoszisztéma” felhívás keretében eddig a központi régión kívül volt csak elérhető forrás. Az erre a pályázatra benyújtott negyvennégyből nyolc projektjavaslat kapta meg a NKFIH a támogató véleményét 2016 augusztusában, amelynek birtokában nyújthatták be a pályázók a projekttervet a pályázatot elbíráló Irányító Hatósághoz.

A kutatásfejlesztési és innovációs célú versenypályázati rendszerben az innovatív vállalkozások számára elérhető konstrukciókból és a 2016 októberében létrejött állami kockázati tőkealapból további forrás biztosítható a nemzetközileg is versenyképes vállalkozások építéséhez.


 
 
CC BY NC SA