A siker receptje: a startup génállomány jelentés

A május végén megjelent startup génállomány jelentés (Startup Genome Report) három fiatal munkája, akik azt a merész célt tűzték ki maguk elé, hogy „feltörik a sikeres innováció kódját” a Szilícium-völgyben és megosztják azt a világgal.

Minden vállalkozónak és befektetőnek megvan a maga elképzelése arról, hogy milyen tényezők vezetnek egy vállalkozás sikeréhez vagy kudarcához. Ezeknek az elképzeléseknek a hátterében azonban ritkán állnak szilárd tények, analitikus vizsgálatok és számszerű adatok. Ezen a gyakorlaton kíván változtatni a Blackbox, egy Szilícium-völgyben működő inkubátor. A Stanford és a Berkeley egyetemek közreműködésével készült tanulmány célja, hogy megteremtse egy új rendszertan alapjait, amelynek segítségével egyszerűbbé válik az induló vállalkozások értékelése és fejlődésüknek hatékonyabb elemzése. A tanulmány alapját egy több mint 650 vállalkozás részvételével készült kutatás adatai képezik, amelyek a részletes elemzése után felállított keretrendszer alapján értékelték a vállalkozások teljesítményének hátterében lévő tényezőket.

„Hasonlóan ahhoz, ahogyan a Pandora szolgáltatása rendszerezi a zenéket néhányszáz meghatározó tulajdonság alapján, mi is létrehoztunk egy taxonómiát startup-okra, amely lehetővé tette számunkra, hogy tipizáljuk azokat. Ez a megközelítés segített minket abban, hogy a különböző tényezők szemszögéből rendszerezzük az vállalkozások által alkalmazott taktikát, metodológiát és irányelveket” – olvasható a projekt honlapján.

Az adatok kiértékelése után a tanulmány két fő megállapítása így hangzik:

I. Az Internet-technológiai vállalkozások hasonló fejlődési szakaszon mennek keresztül. Minden egyes szakasz az annak megfelelő határértékek és mérföldkövek alapján értékelhető. A szakaszok:

  1. Felfedezés: a vállalkozások alapját képező ötletek létjogosultságának vizsgálata.
  2. Alkalmasság: a puding próbája, tehát tényleg képes-e a vállalkozás felhasználókat szerezni.
  3. Eredményesség: a vállalkozás az eddig szerzett tapasztalatok alapján finomít üzleti modelljén, a felhasználók megszerzésére és megtartására tett erőfeszítésein.
  4. Növekedés: a vállalkozás a növekedésre fókuszál.

II. A vállalkozások négy alaptípusát lehet megkülönböztetni a felhasználók megszerzésének módszere alapján. Az eltérő típusú cégek eltérő fejlődési görbével rendelkeznek, ennek megfelelően más-más módszerrel lehetnek sikeresek. A típusok:

  1. Autom(at)izálók: ide sorolhatóak az önkiszolgáló, ügyfélközpontú vállalkozások, melyek gyors feladat-végrehajtásról, és a manuális folyamatok automatizálásáról váltak híressé.
  2. Közösségalakítók: az autom(at)izálók részhalmaza, melyekre a legjellemzőbb, hogy ha elérik a kritikus felhasználó tábort, akkor megállíthatatlanok lesznek, sokszor saját piacot hoznak létre. Általában az emberek kommunikációját megújító vállalkozások tartoznak ide.
  3. Integrátorok: termék centrikus vállalkozások, melyek egy szűk piacot céloznak meg. Gyakran a fogyasztói szektorból emelnek át megoldásokat az üzleti területre.
  4. Kihívók: tevékenységük fókuszában a vállalati értékesítés és az ügyfelek állnak. Az ilyen vállalkozások nagyban függnek a felhasználóktól, és komplex, merev piacokon működnek.

A Blackbox tovább folytatja az adatok gyűjtését és feldolgozását, mivel rövid távú céljaik között van egy szoftver elkészítése, amely használatával mindenkinek lehetősége lesz saját vállalkozásának teljesítmény-értékelésére, annak mutatói alapján. A teljesítmény-értékelés jelenleg is hozzáférhető a projekt honlapján.

Annak ellenére, hogy a vállalkozások sikerének titkát lehetetlen, de legalábbis gigászi feladat megfejteni, a nemes próbálkozás mindenképp értékelendő. Különösen azért, mert a 68 oldalas tanulmány minden része értékes tanulságokkal szolgál az érdeklődő olvasónak.


 
 
CC BY NC SA