Ki szereti a kockázati tőkét és kit szeret a kockázati tőke?

Futó Judit Edit és Szobonya Péter tanulmányukban arra a kérdésre keresik a választ, hogy a hazai mikro- és kisvállalkozások közül melyek tarthatnak számot leginkább a kockázatitőke-befektetők érdeklődésére, illetve hogy mely vállalkozások lehetnek leginkább nyitottak erre a finanszírozási formára.

A HÉTFA Kutatóintézet és a Compleo 2011. évi vállalkozói felmérésének adatain készült elemzés eredményei szerint a befektetői kritériumoknak nagyobb eséllyel felelnek meg a több tulajdonossal rendelkező, illetve fiatalabb tulajdonosú vállalkozások, valamint az ipari szektorban tevékenykedők. Nyitottabbak a kockázati tőke befogadására a nagyobb és a gyorsabb növekedésű cégek, az életciklusuk elején járó vagy az érett vállalkozások, illetve azok a szervezetek, amelyeknek tulajdonosa magasabb végzettséggel rendelkezik.

A tanulmány a rendelkezésre álló adatok és a bemutatott kiválasztási kritériumok alapján három tényezőt vett figyelembe, amelyek meghatározhatják a cég hajlandóságát, illetve esélyét a kockázatitőke-finanszírozásra. Ezek: 1. a menedzser jelleme, megbízhatósága; 2. a cég nyitottsága a kockázati tőkére; 3. a cég által esetlegesen tervezett beruházás, fejlesztés jellege. Ezen szempontok megvizsgálása alapján, a tanulmány, és a vizsgálat legfontosabb következtetései az alábbiak:

  • Ha több tulajdonosa van a cégnek, akkor az sokkal szabálykövetőbb.
  • A fiatalabbak megbízhatóbbak.
  • A 10–49 főt foglalkoztató vállalkozások sokkal nyitottabbak a kockázati tőke bevonására, mint az 5–10 fős mikrovállalkozások.
  • A vállalkozások életciklusának elején és végén nő a befogadókészség a kockázati tőke iránt.
  • A felsőfokú végzettség nyitottabbá teszi a cégtulajdonosokat a kockázati tőkére.
  • A magasabb növekedési potenciálú vállalkozások nyitottabbak.
  • A kisvállalkozások beruházásai általában alkalmasabbak a kockázati tőke számára, mint a mikrovállalkozásokéi.
  • Az ipari szektorban működő vállalkozások beruházási szempontból alkalmasabbak.

A teljes tanulmány letölthető a Compleo honlapáról.


 
 
CC BY NC SA